Gieo mầm cho khu vườn ngôn ngữ trẻ thơ

ĐĂNG KÝ HỌC

Chương trình học kết hợp giữa cả học trên lớp, giáo trình điện tử, các bài giảng của mỗi bài hoc (để phụ huynh có thể xem lại nếu cần) kết hợp với  phần mềm luyện tập cho từng bài và phần mềm đánh giá cuối kỳ cho từng khóa)

Phân phối chương trình đào tạo

*Nội dung phân phối chương trình đào tạo được mô tả dưới đây chỉ mô tả cấu trúc bài học trong mỗi chương trình và chưa bao gồm nội dung các buổi luyện tập. 

Phụ huynh bấm vào số tương ứng (Starter,1,2,3,4,5,6) để xem chi tiết nội dung. chương trình học 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIẾNG ANH
CHẤT LƯỢNG CAO OXFORD COURSE

Phòng đào tạo sẽ liên hệ hỗ trợ học viên làm thủ tục, đánh giá đầu vào và hợp đồng cam kết chất lượng đầu ra sớm nhất!

Phiếu đăng ký tham khóa học chất lượng cao tại Mac Edu

ĐĂNG KÝ HỌC TẬP

Copyright 2017 © MAC EDU

GỬI THÔNG TIN

Lưu ý: Nếu sau 1 ngày bạn vẫn chưa được phòng đào tạo của MAC EDU liên hệ, hãy gọi hotline: 1900.633.835
để được hỗ trợ nhanh.

Đăng ký thành công!