Chương trình Tiếng Anh Cộng Đồng Giao Tiếp MAC EDU được xây dựng dựa trên các nội dung được sử dụng trong đời sống và công việc với đầy đủ nền tảng ngữ pháp và từ vựng. Anh chị học viên chọn trình độ học ở dưới đây để xem chi tiết nội dung và lộ trình học.
Xem lộ trình học tập
Chọn trình độ
Trình độ người mới đắt đầu A1

8 tuần (dưới 3.0 IELTS)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Trình độ sơ cấp A2

8 tuần (3.0-4.5 IELTS)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Trình độ trung cấp B1

7 tuần (4.5-5.5 IELTS)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Trình độ trên trung cấp B2

11 tuần (5.5-6.5 IELTS)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Trình độ cao cấp C1

9 tuần (7.5 - 8.0 IELTS)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Các cơ sở, văn phòng đại diện đang có và dự kiến triển khai.
Học viên cần hỗ trợ hãy liên hệ ngay hotline 1900.633.835
Chi nhánh Hà Nội
Số 14 / 12, đường Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội (địa chỉ cũ)
Số 25/24, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội (địa chỉ mới)
Văn phòng Quảng Ninh
20 đường 12 tháng 11, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh)
TẢI ỨNG DỤNG TẠI:

©2020 All rights reserved MAC EDU.,JSC

Lộ trình học giao tiếp người lớn

8 tuần (3.0-4.5 IELTS)

Sơ cấp A2

7 tuần (4.5-5.5 IELTS)

Trung cấp B1 

11 tuần (5.5-6.5 IELTS)

Trên trung cấp B2 

9 tuần (7.5 - 8.0 IELTS)

Cao cấp C1 

8 tuần (< 3.0 IELTS)

Người mới bắt đầu A1

Đóng