Chương trình tiếng Anh Cộng Đồng IELTS MAC EDU gồm 2 giai đoạn học - tương ứng với 2 nhóm đối tượng:
 • Giai đoạn 1: Người mất gốc tiếng Anh hoặc chỉ biết chút ít về tiếng Anh, các kỹ năng còn yếu (trình độ dưới trung cấp - chưa thể sử dụng được trong đời sống)

Chi tiết lộ trình học giai đoạn 2

 • Giai đoạn 2: Người đã có kiến thức nền về tiếng Anh, nhưng chưa từng luyện IELTS (có năng lực sử dụng tiếng Anh trong đời sống nhưng bị mắc kẹt ở trình độ trung cấp (5.5IELTS) do thiếu kỹ năng xử lý đề thi và thiếu một số kiến thức phục vụ kỳ thi)

Chi tiết lộ trình học giai đoạn 1

Quay lại 

Xem lộ trình học tập giai đoạn 1
Chọn trình độ
Giai đoạn này chưa tập trung vào những kiến thức IELTS chuyên sâu hay các kỹ năng xử lý đề thi, thay vào đó sẽ trang bị những kiến thức từ vựng và ngữ pháp cơ bản như các thì tiếng Anh, chức năng và vị trí danh từ, động từ, tính từ và trạng từ, giới từ, mệnh đề quan hệ (relative clause), câu bị động (passive voice), các cấu trúc câu so sánh. Cũng như học cách phát âm để tăng cường khả năng nghe hiểu cũng như sự tự nhiên khi nói. 
Mục tiêu đầu ra của giai đoạn này ngoài kiến thức thì cần phải đạt được khả năng nghe hiểu và phản xạ nền tảng tất cả những nội dung trong đời sống cơ bản hàng ngày. Chính vì vậy học viên sẽ có cảm nhận nội dung học giống với tiếng Anh giao tiếp.
Anh chị học viên chọn trình độ học ở dưới đây để xem chi tiết nội dung và lộ trình học của giai đoạn 1 này.
Lộ trình học giai đoạn 1
Trình độ dưới 3.0 IELTS

8 tuần (người mới đắt đầu A1)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Ẩn nội dung

Trình độ 3.0-4.5 IELTS

8 tuần (sơ cấp A2)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Ẩn nội dung

Trình độ 4.5-5.5 IELTS

7 tuần (trung cấp B1)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Ẩn nội dung

Trình độ 5.5-6.5 IELTS

11 tuần (trên trung cấp B2)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Ẩn nội dung

Giai đoạn này sẽ tập trung vào những kiến thức IELTS chuyên sâu và các kỹ năng xử lý đề thi. 
Lộ trình học giai đoạn 2
Đối với kỹ năng đọc
Làm quen và trau dồi 02 kỹ năng:
 • Matching Headings
 • True/False/Not Given
 • Matching Paragraph Information
 • Summary Completion
 • Sentence Completion
 • Multiple Choice
 • List Selection
 • Choosing a Title
 • Categorization
 • Matching Sentence Endings
 • Table Completion
 • Flow Chart Completion
 • Diagram Completion
 • Short Answer
Xử lý các format thường xuất hiện trong phần IELTS Reading gồm:
 • Skimming: Kỹ thuật đọc lướt để nắm được ý chính của bài. Thường sẽ tập trung vào các đoạn chủ đề, câu chủ đề để nắm được ý chính, chú ý trả lời các câu hỏi quan trọng như who, what, which, where, when, why cũng như những danh từ riêng, địa điểm, các con số, linking words.
 • Scanning: Kỹ thuật đọc nhanh để nắm được từ khóa, thông tin và dữ liệu cần thiết để trả lời câu hỏi mà không cần đọc hết bài. 
Đối với kỹ năng nghe
Với nền tảng phát âm và kỹ năng nghe được xây dựng trong giai đoạn 1, giai đoạn 2 học viên sẽ được hướng dẫn xử lý các dạng đề IELTS Listening như:
 • Multiple Choice Question
 • Form Completion
 • Sentence Completion – Summary Completion
 • Table Completion
 • Labelling a Map/Diagram
 • Matching Information
 • Short Answer Question
 • Pick from a List
Đối với kỹ năng nói
Cung cấp kiến thức phục vụ IELTS Speaking với các chủ đề thường gặp như:
 • Work
 • Study
 • Hometown
 • Family & friends
 • Hobbies
 • Transport
 • Person
 • Event
 • Things
 • Favorite
 • Activities
Hướng dẫn tư duy xử lý và bố cục nói trong part 1,2,3 IELTS Speaking.
Luyện tập thực hành trên lớp để tăng cường phản xạ, độ lưu loát, tự nhiên.
Đối với kỹ năng viết
Hướng dẫn kỹ năng xử lý task 1 IELTS Writing với các dạng đề:
 • Line graph
 • Pie Chart
 • Bar chart
 • Table
 • Diagram
 • Map
 • Process
 • Mixed chart
Trang bị kiến thức và kỹ năng viết tiểu luận xoay quanh các chủ đề:
 • Health
 • Environment
 • Education
 • Development
 • Globalisation
 • Criminal
 • Technology
 • Government
 • Animal
 • Society
 • Teenage issues
Giai đoạn 3 sẽ cá nhân hóa theo từng học viên. Tùy theo kỹ năng nào còn yếu hoặc những thiếu sót trong từng kỹ năng hoặc những kiến thức chủ đề mà học viên còn thiếu mà giảng viên của Mac Edu sẽ hướng dẫn luyện tập bổ sung và khắc phục. Giai đoạn 3 này sẽ phù hợp với các học viên cần thi cử gấp, học viên muốn học lên trình độ 7.0 IELTS trở lên, và học viên muốn cải thiện điểm của riêng một kỹ năng nào đó.
Giai đoạn 3 không nằm trong chương trình tiếng Anh cộng đồng của Mac Edu. Tuy nhiên, có nằm trong chương trình chất lượng cao của Mac Edu. Chương trình lớp chất cao sẽ học một thầy một trò hoặc một lớp nhóm từ 3-5 học viên tùy theo học viên đăng ký.
Lộ trình học giai đoạn 3

Học viên đăng ký lớp chất lượng cao (1 thầy 1 trò hoặc lớp nhóm) đều sẽ được tặng khóa học cộng đồng, để ngày nào cũng có thể tiếp xúc thực hành luyện nghe nói tiếng Anh cùng giảng viên và các học viên khác. 

Đăng ký lớp chất lượng cao

Lộ trình IELTS giai đoạn 1

8 tuần (Sơ cấp A2)

3.0-4.5 IELTS 

7 tuần (Trung cấp B1 )

4.5-5.5 IELTS

11 tuần (Trên trung cấp B2 )

5.5-6.5 IELTS

8 tuần luyện IELTS

Sang giai đoạn 2

8 tuần (Người mới bắt đầu A1)

Basic - dưới 3.0 IELTS

Đóng