Anh chị đã vào học thành công nhưng bây giờ không phải khung giờ học mà anh chị đăng ký. Anh chị chú ý giờ học mình đăng ký và vào học đúng giờ đó (hoặc sớm nhất là trước khoảng 3-4 phút thôi ạ!)